Wie zijn wij

Medi Hoes is al 20 jaar als docent en supervisor werkzaam aan de Hogeschool Amsterdam. Zij geeft o.a. les in de minor Jeugd- en Gezinsprofessional bij de faculteit Onderwijs & Opvoeding.

Medi heeft daarnaast 9 jaar ervaring in het AMW, 8 jaar ervaring in het opbouwwerk en 5 jaar ervaring in de verslavingszorg.

Medi Hoes is van 1 november 2007 tot 1 augustus 2014 werkzaam geweest bij Bureau Jeugdzorg Utrecht zowel als teammanager primair proces afdeling Toegang Geïndiceerde Jeugdzorg (TGJ) als op de afdeling beleid.

Tot 1 november 2007 is Medi 10 jaar teamleider geweest bij Bureau Jeugdzorg Noord Holland, afdeling Advies & Meldpunt Kindermishandeling.

Linda Douma is sociaal psychologe en is in 2019 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Linda heeft zich gespecialiseerd in besluitvorming
en in kindermishandeling en huiselijk geweld. Zij heeft gewerkt bij de thuiszorg (doelgroep ouderen), Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, Zorgbelang Noord-Holland,
het VUmc en het RIVM. Linda werkt nu als onderzoeker bij GGD Flevoland en de Academische Werkplaats Jeugd & Gezondheid (VUmc). Daarnaast is zij parttime trainer bij ERMÉ en gastdocente aan de Hogeschool van Amsterdam.

ERMÉ is gasttrainer bij Stade Advies Utrecht op het gebied van trainingen en vervolgtrainingen kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld.

ERMÉ werkt daarnaast samen met een aantal freelance trainers die allen hun sporen ruimschoots hebben verdiend in zowel de profit- als de non-profit sector. De trainingen en scholingen zijn gericht op en bedoeld voor (aankomende) beroepskrachten in díe sectoren die beroepshalve te maken hebben met kinderen, jongeren, ouders, volwassenen en ouderen.

Medi en Linda zijn de auteurs van een methodisch lesboek dat in 2020 in een 3e druk is verschenen met als titel “Handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld. Van signalering tot besluit”. Het boek is bedoeld voor beroepskrachten en studenten die in hun (beoogde) werkveld te maken kunnen krijgen met kinderen, volwassenen en gezinnen waarbij sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld. Het boek biedt achtergronden en praktische handvatten en informatie, zodat beroepskrachten in het veld tijdig gevallen van kindermishandeling en huiselijk geweld kunnen signaleren en hierop adequaat kunnen reageren. Deze derde druk bevat de meest recente cijfers en inzichten rondom kindermishandeling en huiselijk geweld (inclusief seksueel misbruik, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld en loverboyproblematiek). Tevens zijn de recente ontwikkelingen in de aanpak en hulpverlening rondom kindermishandeling en huiselijk geweld verwerkt alsook de relevante veranderingen op het gebied van (jeugd)zorg en maatschappelijke ondersteuning. Dit betreft onder andere de verantwoordelijkheid van gemeenten, de inzet van (sociale) wijk-/buurtteams, de taken van Veilig Thuis en gecertificeerde instellingen en het toevoegen van een afwegingskader aan de verplichte meldcode. Hiernaast bevat deze derde druk nieuwe werkcasussen die de docent in de les kan gebruiken of waar de hulpverlener zelf mee aan de slag kan.

In het boek is een unieke activeringscode opgenomen om toegang te krijgen tot de website www.handelenbijkindermishandelingenhuiselijkgeweld.nl voor extra materiaal. Deze code is persoonsgebonden en gekoppeld aan de derde druk.

ERMÉ en haar manier van werken:
Elke (hulpverlenende) organisatie is anders en heeft zijn eigen specifieke wensen en eisen die zij in een training of scholing behandeld willen zien. Wij hebben voor u een ruim aanbod van (in-company) cursussen en trainingen samengesteld.

Naast een aantal basiscursussen bieden wij vooral -in samenspraak met u als klant- maatwerkcursussen en/of -trainingen aan.

Alleen u weet immers als geen ander welke onderwerpen u tijdens een training of scholing voor uw medewerkers graag behandeld wilt zien. ERMÉ is gewend om in overleg tot scherpe prijsvoorstellen te komen.