Wie zijn wij

Medi Hoes is al 20  jaar docent aan de Hogeschool Amsterdam bij de faculteit MWD, SPH en Onderwijs & Opvoeding. Zij geeft les o.a. in de minor Huiselijk Geweld en Seksueel Geweld, het Uitstroomprofiel Jeugdzorg, Pedagogiek en de keuzevakken Kindermishandeling, Jeugdbescherming en Geweld in Afhankelijkheidsrelaties en het practicum Veiligheid.

Medi heeft daarnaast 9 jaar ervaring in het AMW, 8 jaar ervaring in het opbouwwerk en 5 jaar ervaring in de verslavingszorg.

Medi Hoes is van 1 november 2007 tot 1 augustus 2014 werkzaam geweest bij Bureau Jeugdzorg Utrecht zowel als teammanager primair proces afdeling Toegang Geïndiceerde Jeugdzorg (TGJ) als op de  afdeling beleid.
Tot 1 november 2007 is Medi 10 jaar teamleider geweest bij Bureau Jeugdzorg Noord Holland, afdeling Advies & Meldpunt Kindermishandeling.

Linda Douma, (gast)trainer. Linda is sociaal psychologe met specifieke aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Linda heeft gewerkt bij Bureau Jeugdzorg Zuid Holland en Zorgbelang Noord-Holland. Momenteel is zij werkzaam als onderzoeker bij het VUmc/RIVM. Ook is Linda gastdocent op de Hogeschool van Amsterdam bij de Minor huiselijk/seksueel geweld en bij de keuzevakken Kindermishandeling en Jeugdbescherming.

ERMÉ is gasttrainer bij Stade Advies Utrecht op het gebied van trainingen en vervolgtrainingen kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld.

ERMÉ werkt daarnaast samen met een aantal freelance trainers die allen hun sporen ruimschoots hebben verdiend in zowel de profit- als de non-profit sector. De trainingen en scholingen zijn gericht op en bedoeld voor (aankomende) beroepskrachten in díe sectoren die beroepshalve te maken hebben met kinderen, jongeren, ouders en ouderen.

Medi en Linda zijn de auteurs van een methodisch lesboek dat in maart 2016 in een 2e druk is verschenen met als titel “Handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld. Van signalering tot besluit”. Het boek is bedoeld voor beroepskrachten en studenten die in hun (beoogde) werkveld te maken kunnen krijgen met kinderen, volwassenen en gezinnen waarbij sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld. Het boek biedt achtergronden en praktische handvatten en informatie, zodat beroepskrachten in het veld tijdig gevallen van kindermishandeling en huiselijk geweld kunnen signaleren en hierop adequaat kunnen reageren. De Verplichte Meldcode komt uitgebreid aan bod. Daarnaast besteden de auteurs aandacht aan hoe in Nederland de aanpak van en hulpverlening bij kindermishandeling en huiselijk geweld eruitziet en welke instanties en organisaties hierbij een belangrijke rol spelen en kunnen helpen.

ERMÉ en haar manier van werken:
Elke (hulpverlenende) organisatie is anders en heeft zijn eigen specifieke wensen en eisen die zij in een training of scholing behandeld willen zien. Wij hebben voor u een ruim aanbod van (in-company) cursussen en trainingen samengesteld.
Naast een aantal basiscursussen bieden wij vooral -in samenspraak met u als klant- maatwerkcursussen en/of -trainingen aan.
Alleen u weet immers als geen ander welke onderwerpen u tijdens een training of scholing voor uw medewerkers graag behandeld wilt zien. ERMÉ is gewend om in overleg tot scherpe prijsvoorstellen te komen.