Ouderenmishandeling

1 Daagse training ouderenmishandeling

“Signaleren, het bespreekbaar maken van – als ook gespreksvoering bij ouderenmishandeling – voor maatschappelijk werkenden” voor medewerkers bij o.a. AMW, Veilig Thuis, wijkteams, buurtteams, gemeenten, veilig thuis, verpleeghuizen, verzorgingshuizen en ziekenhuizen.

Deelname aan deze training levert 2,9 registerpunten bij het Registerplein.

Duur training: 1 dag
Groepsgrootte: maximaal 15 personen

Inhoud training:

 • Definitie ouderenmishandeling
 • Basiscompetenties ouderenmishandeling
 • Specifieke competenties ouderenmishandeling
 • Vergroten van de basis– en specifieke competenties
 • Normen en waarden
 • Achtergrond ouderenmishandeling, vormen ouderenmishandeling
 • Slachtoffers en achtergronden
 • Signalen en gevolgen ouderenmishandeling
 • Risico-inschatting ouderenmishandeling (ontwikkeld door ERMÉ)
 • Kenmerken van daders en achtergronden (thuis en in verpleeg / verzorgingstehuizen)
 • Huiselijk geweld
 • OIZ (Oudere In Zicht) methodiek en methodiek outreachend werken (doel- en vraaggericht werken vanuit de beroepskracht en verantwoordelijkheid nemen vanuit de beroepskracht). Beide methodieken zijn door ERMÉ ontwikkeld
 • Aanpak ouderenmishandeling, verwijsmogelijkheden
 • Wettelijk kader; justitie, politie, huisverbod
 • Privacywetgeving
 • Veiligheid, geweld, verantwoordelijkheden en handelen naar werkers en cliënten en de mogelijkheden
 • Inbreng casussen o.a. vanuit de deelnemers
 • Evaluatie training en aanbevelingen
 • Certificaat bij 100% deelname aan de training

Middelen:

 • Reader met relevante literatuur
 • Audio