Gespreksvoering met kinderen

1 Daagse training praten met kinderen en over kindermishandeling

“Praten met kinderen, jongeren en adolescenten over een vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld” voor medewerkers in de Jeugdzorg, Veilig Thuis, CJG, buurtteams, wijkteams gemeenten en AMW

Duur training: 1 dag
Groepsgrootte: maximaal 16 personen

Inhoud training:

 • Basiscompetenties, specifieke competenties
 • Normen en waarden
 • Fases m.b.t. ontwikkeling van kinderen, jongeren en adolescenten
 • Communicatie, motiverende gespreksvoering
 • Loyaliteitsproblematiek
 • Voorbereiding van een gesprek
 • Start – vervolg – start – afrondingsgesprek
 • Valkuilen bij gesprekken
 • Veiligheid, geweld, verantwoordelijkheid
 • Oefenen gesprekken (startgesprek, voortgangsgesprek en afrondingsgesprek)
 • Evaluatie
 • Certificaat bij 100% deelname aan de training

Middelen:

 • Reader met relevante literatuur
 • Audio