Bespreekbaar maken vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling

1 Daagse training bespreekbaar maken van – als ook gespreksvoering bij – een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling

“Bespreekbaar maken van – als ook gespreksvoering bij – een vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld voor maatschappelijk werkenden” voor medewerkers bij o.a. gemeenten, wijkteams, buurtteams, jeugdzorg, AMW, Veilig Thuis,  CJG en JGZ.

Tijdsduur: 1 dag
Groepsgrootte: maximaal 15 personen

Inhoud:

 • Theoretische achtergrond kindermishandeling, huiselijk geweld
 • Toepassen van de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor professionals
 • Signaleren en omgaan met signalen
 • Basis – en specifieke competenties
 • Bespreken van een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling met ouders / verzorgers en/of kind
 • Doelgericht informatie inwinnen bij officiële instanties die betrokken zijn bij het kind
 • Actief handelen door middel van verantwoordelijkheid nemen als beroepskracht wanneer er sprake is van huiselijk geweld / kindermishandeling
 • Juridische kennis o.a. m.b.t. de privacy
 • Werkwijze en samenwerking externe instanties zoals politie en  Raad voor de Kinderbescherming

Middelen:

 • Reader met relevante artikelen
 • Boek: “Handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld. Van signalering tot besluit (2016)”. Auteurs: Linda Douma en Medi Hoes
 • Rollenspel
 • Audio
 • Acteur

Einddoel:

 • Voldoende vaardigheden om een vermoeden van huiselijk geweld, kindermishandeling adequaat te bespreken met ouders / verzorgers en / of kind
 • Certificaat bij 100% deelname aan de training

1 Daagse training voor medewerkers bij kinderdagverblijven, gastouderbureaus, kraamzorg

”Signaleringstraining op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld”

Tijdsduur: 1 dag
Groepsgrootte: maximaal 20 personen

Inhoud training:

 • Kennis van huiselijk geweld o.a. geweldscyclus
 • Kennis van kindermishandeling, signalen kindermishandeling, ontwikkeling van kinderen
 • Achtergronden kinderen m.b.t. slachtoffer, getuige van geweld
 • Normen en waarden
 • Protocol kindermishandeling/huiselijk geweld
 • Gesprekstechnieken m.b.t. bespreken van een vermoeden van kindermishandeling met ouders en motivatie m.b.t. bereidheid tot accepteren van advies en begeleiding van gastouderbureau, kinderdagverblijf, kraamzorg
 • Wettelijke kaders, privacy etc.
 • Werkwijze diverse instanties zoals Veilig Thuis

Middelen:

 • Reader met relevante artikelen
 • Audio