Programma

ERMÉ is in 2007 opgericht door Medi Hoes. ERMÉ is een bureau voor trainingen, workshops,cursussen, advies, coaching en supervisie op het gebied van huiselijk geweld met specifieke aandacht voor kindermishandeling en ouderenmishandeling.

ERMÉ staat bij al haar trainingen natuurlijk ook uitgebreid stil bij de Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de Jeugdwet geldend vanaf 1 januari 2015.

Het belang van het kind staat voorop, de rechten van het kind zijn het uitgangspunt!

Een groot aantal trainingen levert registerpunten op voor de vrije ruimte in het kader van de beroepsregistratie van maatschappelijk werkers en sociaal agogen: Registerplein!

Daarnaast verzorgen wij trainingen op maat met de opdrachtgever zodat de opdrachtgever die elementen in de training krijgt die gewenst zijn en worden de registerpunten aangevraagd bij het Registerplein of bij SKJ.

ERMÉ’s overzicht van trainingen, cursussen en scholing:

  • gespreksvoering met ouders en kinderen
  • gespreksvoering met kinderen
  • ouderenmishandeling
  • signaleren en handelen huiselijk geweld en kindermishandeling, risico inschatting
  • huiselijk geweld, politie en Veilig Thuis.
  • trainingen m.b.t. meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in vrouwenopvang, kinderdagverblijven, scholen, ouderenzorg, verpleeghuizen, ziekenhuizen etc.
  • outreachend werken in de jeugdzorg
  • outreachend werken in de ouderenzorg
  • conflicthantering
  • trainingen t.b.v. leidinggevenden in de Jeugdzorg m.b.t. signaleren,  handelingsverlegenheid en outreachend werken