1 Daagse trainingen

  • ouderenmishandeling
  • praten met kinderen en over kindermishandeling
  • voor medewerkers bij kinderdagverblijven, gastouderbureaus, kraamzorg
Lees meer

2 Daagse trainingen

  • Systeemgerichte hulpverlening en het bespreekbaar maken van – als ook gespreksvoering bij – huiselijk geweld voor maatschappelijk werkenden
  • Bespreekbaar maken van – als ook gespreksvoering bij – een vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld voor maatschappelijk werkenden
Lees meer

3 Daagse trainingen

  • Systeemgerichte hulpverlening bij huiselijk geweld en kindermishandeling
Lees meer